Frichic x EdgyCuts

представят

H&M Studio AW17

 

СПЕЧЕЛИ ВАУЧЕР ЗА 100 ЛВ.

Играта Свърши

Победител: Петя Петрова
Победител: Яна Цанева
 
 
С участието си в играта се съгласяваш да получаваш новини от H&M. Можеш да се отпишеш по всяко време. Прочети официалните правила.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

С участието си в играта (“Играта”), Вие потвърждавате, че сте прочели тези Официални Правила и сте съгласни с тях и с решенията на EdgyCuts, както и че отговаряте на всички изисквания за участие.

В Играта могат да участват всички лица на възраст поне 18 години към момента на участие. Представители и служители на EdgyCuts (“Организатора”) и H&M, техните съпрузи, лица, с които живеят на семейни начала, лица, с които имат общи деца, техни роднини по права линия, както и свързани с Организатора и H&M юридически лица нямат право да участват или спечелят. За взимане на участие или спечелване не се изисква покупка. Покупката не увеличава шансовете Ви за спечелване.

КАК ДА УЧАСТВАТЕ

За да участвате в Играта, попълнете и изпратете онлайн формуляра за участие като следвате инструкциите на екрана. Можете да спечелите бонус участия в Играта като споделите страницата на Играта с приятел над 18 годишна възраст, след като сте регистрирали своето участие. За да получите Вашите бонус участия, Вашият приятел трябва да вземе участие в Играта чрез Вашата препоръка/линк. Получавате по 3 бонус участия за всеки приятел, който участва в Играта по Ваша препоръка. За да бъдат валидни, всички участия трябва да бъдат регистрирани в рамките на Периода за Участие в Играта. Можете да спечелите и допълнителни 3 бонус участия като се абонирате за YouTube канала на EdgyCuts.

ПЕРИОД ЗА УЧАСТИЕ

Периодът за участие в Играта (“Период за Участие в Играта”) започва на 16 август 2017 г. в 07:00 ч. и свършва на 20 август 2017 г. в 23:45 ч.

НАГРАДА

Наградата включва: Ваучер за пазаруване от магазините на H&M на територията на РБългария. Ваучерът не е валиден за онлайн магазина на H&M. Парична стойност на наградата: 100 лв.

Присъждането на наградата е гарантирано. Награди не се предотстъпват, освен по решение на Организатора. Наградата не може да бъде разменена за паричната й стойност.

ШАНСОВЕ

Шансовете за спечелване зависят от броя на валидните участия, получени по време на Периода за Участие.

ИЗБОР НА ПЕЧЕЛИВШ(И)

Двама (2) печеливши ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду всички получени валидни участия. Тегленето на печелившите (“Тегленето”) ще се извърши на или около 10:00 ч. на 21 август 2017 г. от представител на Организатора, чийто решения са окончателни.

ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА

Печелившите ще бъдат уведомени по имейл в рамките на 1 ден след Тегленето, с молба да потвърдят желанието си да получат наградата, както и да предоставят личните си данни (имена, адрес и телефон за контакт). Ако изтеглен печеливш не отговори на изпратения от Организатора имейл в рамките на 3 дни от изпращането му, откаже получаването на наградата или откаже да предостави личните си данни на Организатора, то Организаторът ще пристъпи към ново теглене на печеливш при същите условия. Наградата ще се връчи от представител на H&M в рамките на 7 дни след получаването на личните данни на печелившия, заедно с писмено потвърждение за желанието му да получи наградата.

ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, събрани от всеки участник по време на Играта, ще бъдат използвани от EdgyCuts за целите на администрирането на Играта.

С участието си Вие се абонирате да получавате имейл съобщения единствено от H&M. Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. Можете лесно да се отпишете от абонамента си за бюлетина на H&M като кликнете върху линка за отписване в края на съответното имейл съобщение.

СЛЕДНОТО ВАЖИ КАТО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ГОРНОТО

Организаторът няма да предостави наградата на участник, изтеглен като печеливш и не носи отговорност в случай, че печелившият не отговори на изпратения му имейл от страна на Организатора в упоменатия срок, не желае да получи наградата, не предостави личните си данни или се окаже, че участието му е в разрез с тези Официални Правила. Организаторът не носи отговорност за непредоставянето на наградата и определянето на нов печеливш, а първоначално определеният печеливш няма да може да има претенции за получаване на наградата в случай, че не отговори на имейла на Организатора поради технически причини или каквито и да е други непредвидени обстоятелства (включително, но не само, по здравословни причини), които са го възпрепятствали да направи това. Организаторът не носи отговорност в случай, че прекрати провеждането на Играта преджевременно, поради форс мажорни обстоятелства или поради промяна в законодателството, която му забранява продължаването й. Наградата е една и спечелилият я няма право да иска да му бъде предоставена друга подобна на тази награда. В същото време Организаторът си запазва правото да предостави подобна награда в случай на промени в обстоятелствата по осигуряването на така обявената награда. Организаторът не носи отговорност и няма да предоставя друга награда в случай, че първоначално предвидената погине не по негова вина. Всички разходи, които могат да възникнат във връзка с получаването на наградата са за сметка на печелившия. Печелившите участници в Играта се съгласяват да предоставят личните си данни на Организатора с цел индивидуализирането им и сключването на прехвърлителната сделка за наградата, както и с цел последващото им използване за маркетингови цели. Печелившите се съгласяват, че Организаторът има право да съхранява личните им данни за срок от 5 години. Печелившите се съгласяват, че Организаторът има право да използва личните им данни за всякакви маркетингови цели по свое усмотрение, без Организаторът да има задължение да иска допълнително разрешение за това за срок от 5 години.

ОРГАНИЗАТОР

Венета Сакалийска, EdgyCuts, п.к.378, Пловдив

EdgyCuts запазва правото си да прави промени в правилата на своите игри по всяко време. Ако имате въпроси и/или възражения относно игрите на EdgyCuts, моля пишете ни на contact@edgycuts.style.